Priznanje za lepo urejen vrt

Priznanje sta prejela  Marija in Igor KOKALJ, Pot na Labar 31/b.