Podobe Zaloga skozi objektiv Franca Medveška

Franc Medvešek je v objektiv ujel nekaj trenutkov in podrobnosti, ki jih vsakodnevno videvamo ali srečujemo in jih niti ne zaznamo.