ČISTILNA AKCIJA 2008

ČISTILNA AKCIJA »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2008«

 

Priprava na čistilno akcijo.

Turistično društvo Zalog je letos sklicalo sestanek že 10.3.2008 s predstavniki društev in ustanovami v Zalogu. Za zgodnejši sestanek smo se odločili zaradi ugodnih vremenskih razmer ter z namenom širšega obveščanja članov različnih društev o poteku akcije čiščenja. Predsednik TD Zalog je vsem navzočim pojasnil predlog poteka čistilne akcije v kraju. V letošnjem letu se nam je pridružil tudi Podgrad, ki je nekaj let deloval pod okriljem in organizacijo TD Besnica Janče. Ker smo predstavniki TD Zalog že pred tem sestankom natančno pregledali problematične površine v Zalogu in okolici, smo določili rajone čiščenja. Vsi prisotni na sestanku so napovedali približno število udeležencev in glede na razpoložljive zmogljivosti smo kasneje določili oziroma razdelili območja za čiščenje.

Dogovorili smo se tudi, da podjetjem KO-TO, Mercator, SPAR Slovenija, Saturnus - Vogel & Noot, Perutnina Ptuj, SŽ Postaja Zalog, Osnovni šoli Zalog in Vrtcu Pedenjped pošljemo pisni poziv za vključevanje v akcijo.

Potek čistilne akcije

Dne 13.3.2008 so delavci Slovenskih železnic na naš poziv očistili brežine ob progi od mostu čez Ljubljanico do parkirišča za Debni vrh.

Dne 17.3. 2008 sta dva člana našega društva pregledala celotno področje Zaloga in okolice. Evidentirala sta vsa divja odlagališča, jih fotografirala in o rezultatih obvestila pristojnega inšpektorja. Evidentirali smo več kot 12 lokacij, ki so kategorizirana kot divja odlagališča. Z inšpektorjem smo se dogovorili za ogled vseh.

Dne 18.3.2008 smo uredili zelenice med Mercatorjem in zgradbo stare šole ter zemljišče nasproti knjižnice v Zalogu.. Postrigli smo živo mejo, pokosili staro travo, postrigli grmovnice in poskrbeli za odvoz odpadnega materiala. Akcija je trajala 6 ur, sodelovalo je 5 oseb.

Dne 19.3.2008 smo prevzeli valjar za predvideno valjanje oziroma utrjevanje ter ravnanje terena med mostom čez Ljubljanico in parkiriščem za pohodnike na Debni vrh. Takoj smo pričeli z valjanjem in utrjevanjem terena. Kmalu se je pokazalo, da je bila naša odločitev pravilna, saj smo z valjanjem terena bistveno zgladili površino, ki jo bomo od sedaj dalje lažje kosili in vzdrževali. Zaradi neravnega terena je bila košnja s kosilnicami nemogoča. Istočasno smo ročno očistili tudi ostanke visokih trav in grmičevja. Pri valjanju terena in drugih opravilih je sodelovalo 11 oseb, opravljenih pa je bilo 27 delovnih ur in 12 strojnih ur z valjarjem.

Dne 21.3.2008 smo na javnih mestih razobesili obvestila o poteku akcije za čisto Ljubljano 2008. Razposlali smo tudi vabila oziroma obvestila o čistilni akciji, ki smo jo planirali v soboto,12.4.2008. Razposlali smo preko 500 vabil na domove in v podjetja.

16.4.2008 so trije člani TD počistili igrišče v montažnem naselju na Športni ulici. Pokosili so zelenico in obrezali grmovje. Zaradi izredno slabega vremena smo morali akcijo čiščenja 12.4.2008 odpovedati in smo jo prestavili na 19.4.2008. Kljub slabemu vremenu je skupina članov RD Vevče pričela s čiščenjem brežin Ljubljanice.

Dne 17.4.2008 je skupina krajanov Podgrada iz Ljubljanice izvlekla veliko količino delov avtomobilskih karoserij, ki so jih odvrgle tolpe, ki kradejo in demontirajo ukradena vozila. V preteklosti je avtomobilske dele odstranila policija zaradi preiskave, letos pa tega niso storili. Pri precej zahtevnem in nevarnem delu(zaradi visoke in deroče Ljubljanice) je sodeloval traktor z vitlom. Naslednji dan so vse dele vozil odpeljali zbiralci kovin. Izvlečeno je bilo približno 5 m3 avtomobilskih delov. Pri čiščenju je sodelovalo 6 oseb in traktor.

19.4.2008 smo pričeli s čistilno akcijo po načrtu. Zjutraj smo podelili majice in vreče za zbiranje smeti.

Podgrad

Krajani Podgrada so čistili brežine Ljubljanice in Save od Podgrada do Laz oziroma do meje občine Ljubljana. Sodelovalo je 16 oseb, dva traktorja in rovokopač. Rovokopač je saniral divje odlagališče pred Lazami in pripravil velik kup za odvoz. Ocenili smo, da je bilo na tem odlagališču 20 m3 raznih odpadkov od pohištva, avtomobilskih gum, gradbenega materiala, stavbnega pohištva in drugih smeti. Udeleženci čiščenja so skupaj zbrali več kot 15 m3 raznih odpadkov, gum, delov avtomobilskih karoserij in druge nesnage.

Planinsko društvo Saturnus

Deset članov Planinskega društva Saturnus je očistilo vse poti, ki vodijo na Debni vrh. Delo so opravili v štirih urah. Smeti, ki pa jih na srečo ni bilo veliko, so v vrečah prinesli v dolino na dogovorjeno lokacijo.

Prostovoljno gasilsko društvo Zalog- Sp.Kašelj

Gasilci iz PGD  Zalog - Sp. Kašelj so se v akcijo vključili že 18.4.2008, saj so imeli 19.4.2008 predvideno izobraževanje. Oprali so železniški podhod v Kašelj, parkirni prostor pred vrtcem in šolo ter dvorišče šole. V akciji so sodelovali tudi najmlajši člani društva, ki so z veseljem prali vse,ne samo dvorišča in podhoda.

Taborniški rod Rdeči Zalog

Taborniki so se  čiščenja lotili  že 18.4.2008 v popoldanskih urah. Akcijo so nadaljevali v soboto, 19.4.2008. Očistili so del dogovorjenega območja. Zaradi izredno velikih količin kosovnega odpada in smeti jim ni uspelo  očistiti celotnega območja. Zbrali so več kot 15 m3 različnih odpadkov. Našli so tudi večje količine odpadnega motornega olja, odvrženega v različnih posodah. V akcijo so se vključili taborniki in  njihovi starši.

Najbolj pa nas veseli, da je bilo med njimi veliko otrok, ki so zelo pridno sodelovali pri pobiranju smeti.

Stanovalci železniškega samskega doma

Akcije so se udeležili med tednom in sicer že 16.4.2008. Očistili so širše območje od drsališča do plinske postaje in Saturnusa. Poskrbeli  so tudi za okolico doma.

Stanovalci Hladilniške ulice - posamezniki

Očistili so gozdiček in igrišče v neposredni bližini.

Stanovalci naselja Pod Debnim vrhom

Očistili so okolico mostu čez Ljubljanico in spomenika ter brežino do ribiškega doma.

Člani RD Vevče

Očistili so celotno območje ribnika ter brežin Ljubljanice od ribiškega doma do ribnika.

Člani TD Zalog in drugi, ki so prišli na akcijo

Očistili smo velik del gozda med podjetjem KOTO in CČN. V pomoč nam je bil traktor s prikolico, na katerega smo nalagali odpadni oziroma zbrani material. Žal je akcijo proti poldnevu prekinil močan naliv, tako da so udeleženci vsi premočeni odšli domov. Večina je trdno odločenih, da se bodo podobnih akcij še udeleževali, saj niso mogli verjeti, da je malomarnost ljudi do okolja tako velika.

Za vse udeležence akcije smo popoldne organizirali toplo malico, med potekom akcije pa smo vsem podelili  sendviče.

Tudi letos smo se razveselili odziva podjetij in ustanov, ki so počistila svoja tovarniška dvorišča in okolico.

Omeniti moram tudi OŠ Zalog, ki je ne samo očistila svojo okolico, temveč je v torek, 22.4.2008,organizirala zelo odmevno otvoritev Evro parka. Na prireditvi je bilo veliko veleposlanikov evropskih držav. Slavnostni gost in govornik je bil župan Ljubljane, Zoran Jankovič.

Sodelovanje s šolo je vedno boljše, saj so nam pomagali pri obveščanju javnosti o akciji.

V letošnji akciji je sodelovalo 107 krajanov Zaloga, Podgrada in Spodnjega Kašlja, zbrali pa smo več kot 70 m3 smeti in kosovnega odpada.

Žal nam je vreme letos v precejšnji meri onemogočalo realizacijo zastavljenih ciljev. Vsekakor pa smo zelo veseli in ponosni, da nam je kljub nemogočim vremenskim razmeram uspelo zbrati veliko količino smeti in očistiti kar nekaj predelov Zaloga in okolice.

Ves čas akcije smo tesno sodelovali s pristojnim inšpektorjem, ki se je akcije tudi osebno udeležil in si ogledal njen potek na vseh območjih. Zelo je bil zadovoljen s potekom in organizacijo. Z zaključkom uradne akcije »Za čisto Ljubljano 2008«, 22.4.2008 pa člani TD Zalog še nismo opravili vsega zastavljenega dela. Do današnjega dne smo v sodelovanju z inšpektorjem in Snago očistili še nekaj divjih odlagališč, nekaj pa jih bodo v prihajajočem tednu. Ocenili smo, da je na divjih odlagališčih še za več kot 100 m3 raznih odpadkov. Prepričani smo, da je bila to največja čistilna akcija do sedaj, tako po količini zbranega odpadnega materiala kot po številu udeležencev.

Nekaj težav je bilo z odvozom, saj nas v podjetju Snaga niso jemali resno. Zbrane smeti so pričeli odvažati šele po štirih oziroma petih dneh in še to po kar nekaj ostrih telefonskih klicih. Pripombe so imeli tudi na zbrani material, češ da naj bi v teh akcijah zbirali le smeti in ne kosovih odpadkov in gum. Nerodo je bilo namreč to, da so smeti ležale ob cestah. Po njih so več dni brskali razni zbiralci kovin. Ker odvoz ni bil organiziran takoj, so nekateri krajani nemudoma pričeli z odmetavanjem dodatnih količin kosovnih odpadkov.

Se vidimo prihodnje leto! Za takrat načrtujemo še boljšo organizacijo.

Narava in okolica nas nujno potrebujeta, da ju rešimo težkih bremen onesnaženosti!