ponedeljek, 24. januar 2011

 

TURISTIČNO DRUŠTVO ZALOG

AGROKOMBINATSKA 2, 1000 LJUBLJANA

  

VABILO

 

na volilni Občni zbor Turističnega društva Zalog, ki bo

v torek 1.2.2011 ob 18. uri , v prostorih Osnovne šole Zalog, Cerutova ulica 7.

 

 

Dnevni red:

 

  1. Otvoritev in pozdrav navzočim

  2. Izvolitev organov Občnega zbora:

            - delovnega predsednika in dveh članov

            - zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

            - verifikacijske komisije

  3. Poročilo organov društva:

            - poročilo predsednika TD Zalog o delu društva v letu 2010

            - finančno poročilo za leto 2010

            - poročilo nadzornega odbora 

  4. Razprava po poročilih in sprejem sklepov na poročila

  5. Razrešitev Izvršnega in nadzornega odbora

  6. Izvolitev volilne komisije

  7. Volitve članov TD Zalog v organe društva za naslednja štiri leta

  8. Predstavitev in sprejem programa dela TD Zalog za leto 2011

  9. Pozdrav gostov

10. Razno

 

Po končanem uradnem delu, se bomo v neformalnem pogovoru okrepčali s kozarčkom pijače in skromnim prigrizkom.

 

Pred pričetkom uradnega dela, bo mogoče poravnati tudi članarino za leto 2011.

Članarina za leto 2011 ostaja nespremenjena in sicer 10 €.

 

S plačano članarino pridobite znamkico za leto 2011, ki jo prilepite na hrbtno stran kartice, ugodnosti TZS. S tem ste opravičeni do ugodnosti, ki jih nudijo partnerji TZS.

 

Vljudno vabljeni.

 

                                                                                  Izvršni odbor TD Zalog