sreda, 26. januar 2011


TURISTIČNO DRUŠTVO ZALOG

AGROKOMBINATSKA 2

1000   LJUBLJANA


 NAČRT DELA ZA LETO 2011

 

 

 

                             OPIS AKTIVNOSTI

 

 

 

  TERMIN IZVEDBE

 

 

Tečaj računalniškega opismenjevanja


2.2. – 4.3.2011

Športna dejavnost:

Tek na smučeh – vzdrževanje proge od Zaloga proti Zajčji dobravi.

pozimi če so primerni pogoji - sneg

Spomladanska čistilna akcija

 ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011

        16. april

Sodelovanje z drugimi turističnimi društvi (Zeljada), ter obisk neke turistične prireditve ali izlet v turistične kraje v Sloveniji (Primorska, kras)


     april ali oktober

Podgrajski likovni dnevi – pomoč pri razstavi likovnih del.


       oktober

Ostrovrharjev pohod – sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditve s KD Podgrad


        1. maj

Turistična prireditev s konjskimi vpregami in promenadnim koncertom s pihalno godbo, »Po zaloški cesti je furati fajn...«


    10. september

Podelitev tradicionalnih priznanj »Sončnic« za lepo urejeno okolico in vrtove.


   10. september

 

Načrt dela  je pripravil in sprejel izvršni odbor TD Zalog na seji dne 18.1.2011.

 

 


 

TURISTIČNO DRUŠTVO ZALOG

AGROKOMBINATSKA 2

1000   LJUBLJANA

 

 

NAČRT AKTIVNOSTI V ČASU AKCIJE »ZA LEPŠO LJUBLJANO 2010«

 

 

 

 

    VSEBINSKI PROGRAM

 

  TERMIN IZVEDBE

 

 

  NOSILEC

 

ŠTEV.

UDEL.

Sestanki s predstavniki podjetij, društvi in ustanov v Zalogu.

Od 15.2.2011 do     31.3.2011

  TD Zalog

  3

Obveščanje javnosti, društev in podjetij ter drugih ustanov o akciji čiščenja  ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011

Od 1.3.2011

Dalje na spletu, od 15.3. dodatno s plakati in obveščanjem preko OŠ in vrtca

  TD Zalog

  3

Razdeljevanje vrečk za smeti, rokavic in majic udeležencem.

 V času poteka akcije v tednu pred akcijo in v času čistilne akcije

  TD Zalog

  3

Zbiranje osebnih zaščitnih sredstev za čistilno akcijo po podjetjih, s katerimi smo se dogovorili za sodelovanje. Organizacija prevozov (traktorskih) za čas poteka akcije, organizacija druge strojne opreme ta potek akcije.

Od 1.3.2011 do 16.4.2011

TD Zalog

  2

Redno vzdrževanje  razglednega stolpa na Debnem vrhu, manjša popravila na stopnicah in ograji, pregled konstrukcije,  barvanje stolpa z zaščitnimi premazi za les. Čiščenje neposredne okolice stolpa. Posek grmičevja in nizkega rastja

april ali oktober 2011

TD Zalog, PD Saturnus, Taborniški rod Rdeči Zalog

  30

Čiščenje dela brežin Ljubljanice, kjer je možen dostop.


16.4.2011

TD Zalog in RD Vevče

  15

Čiščenje in pranje podhoda za pešce in kolesarje pod železnico med Zalogom in Spodnjim Kašljem, čiščenje in pranje parkirišč pri vrtcu in OŠ Zalog.

Od 9.4. do 16.4.2011

TD Zalog, PGD Zalog in slovenske železnice

  7

Košnja stare trave čiščenje in odstranjevanje visoko raslega grmičevja in drugega rastja, na območju med mostom preko Ljubljanice in parkiriščem pri izhodišču pešpoti na Debni vrh, ureditev parkirišča, nabava in nasipanje peska.

Od 20.3.2011 do 16.4.2011

TD Zalog in

slovenske železnice

  8

Čiščenje divjih odlagališč, predvsem v gozdnih predelih obrobja Zaloga. Čiščenje drugih nejavnih površin v Zalogu in okolici. Organizacija in izvedba vseslovenske akcije čiščenja okolice OČISTIMO SLOVENIJO

   16.4.2011

TD Zalog, KOTO, Taborniki, PGD Zalog, RD Vevče, prostovoljci, KD Podgrad

  300

Čiščenje vseh poti, ki vodijo na Debni vrh.


    16.4.2011

TD Zalog, PD Saturnus in  pohodniki

  10

Ureditev okolice šole,vrtca in knjižnice.

  Od 1.4.2011 do              16.4.2011

TD Zalog, učenci in zaposleni v zavodih

  10

 

 

Vsebinski načrt aktivnosti TD Zalog, v akciji čiščenja ZA LEPŠO LJUBLJANO 2011, je bil sprejet dne 1.2.2010, na seji izvršnega odbora TD Zalog.                                                                                                                                                                   Izvršni odbor TD Zalog