sreda, 20. julij 2011

 ZAVOD ZARJA

 

V Zavodu Zarja izvajamo različne storitve in programe dolgotrajne rehabilitacije, namenjene osebam po pridobljeni možganski poškodbi.

Celovit strokovni pristop temelji na spoštovanju, sodelovanju ter individualnosti posameznika in aktivnemu vključevanju v okolje z namenom izboljšanja kvalitete življenja.

 Sledimo potrebam v družbi, izvajamo preventivne, izobraževalne in razvojne programe.

 

DNEVNI PROGRAM

CENTER ZARJA KAJUHOVA

 Kajuhova 32r, Ljubljana

Tel.: 01 54 71 800, 01 5471 811 in 041 791 496

 V program so vključeni odrasli, ki imajo zaradi pridobljene težje možganske poškodbe spremenjene življenjske vloge. Z različnimi individualnimi in skupinskimi terapevtskimi programi sledimo potrebam in željam uporabnikov. Skupaj iščemo možnosti za čim večjo samostojnost in doseganje optimalnega funkcioniranja.

 CENTER ZARJA ZALOG

 Hladilniška pot 34,1000 Ljubljana

Tel.:01 5471 760 in 041 752 397

 

Z medsebojnim sodelovanjem poskušamo doseči samostojnejše življenje posameznika glede na njegove želje in potrebe. Poleg vključevanja v različne skupine in terapevtske programe, je pomembno tudi delo in sodelovanje pri prodaji izdelkov. V želji po čim večjem individualnem pristopu iščemo tudi različne programe vključevanja navzven.

 

 VKLJUČEVANJE V DELO

 Zaposlitveni center Zarja:

 Kajuhova 32r, Ljubljana

Tel.: 059 968 083 in 041 752 347

 Zeleni program

- gojenje gob šitak, obdelovanje njive, urejanj okolice

- različna enostavna dela, sestavljanje, pakiranje, darilni program...

Baumax:

- pomoč v Vrtnem centru

- različna enostavna pisarniška pomoč

 B I V A N J E

STANOVANJSKE SKUPINE IN SAMOSTOJNA STANOVANJA

Tel.: 059 149 615; 059 195 229

Mobi: 031/ 500 941; 051/ 615 205

E-mail: stanovanjska.skupina@zavod-zarja.si, stanovanjska.slomskova@zavod-zarja.si 

 

Nudijo bivanje posameznikom po pridobljeni možganski poškodbi, ki zaradi različnih razlogov ne morejo bivati v svojem domačem okolju.

 Namen bivanja v stanovanjski skupini in samostojnem stanovanju je vzpostavljanje največje možne stopnje samostojnosti in vključevanje v širše družbeno okolje, ob podpori organizirane strokovne pomoči.

 

v   Z A R J I   p o t e k a j o   š e :

Vsakoletna KONFERENCA o dolgotrajni pomoči osebam po pridobljenih možganskih poškodbah.

ABI - program usposabljanja za zaposlene, ki delajo z osebami s pridobljenimi možganskimi poškodbami. www.abi-project.eu

Z različnimi projekti v okviru programa EU “Vseživljenjsko učenje”  -  MOBILNOSTI  in  ŠTUDIJSKI OBISKI želimo prispevati k izmenjavi znanj, mnenj in izkušenj na evropski ravni.

POM - Projekt ozaveščanja o možganih je družbeno koristno usmerjen v širjenje zavedanja o pomenu zdravja možganov ter v aktivno sodelovanje laične in strokovne javnosti. www.pom.si

2. roka program, katerega namen je zbiranje, predelava in prodaja rabljenih predmetov z namenom vključevanja oseb po pridobljeni možganski poškodbi v družbo in okolje.

Pripravljamo se na akreditacijo za CARF – standard, ki pomeni zagotovilo, da so naši programi in naše storitve najvišje kakovosti.

Razvijamo in pripravljamo storitev Usposabljanja za samostojno življenje za osebe po pridobljenih možganskih poškodbah.

 Razvijamo in umeščamo storitve Koordinatorja podpornih storitev v skupnosti za podporo posamezniku takoj po odpustu iz bolnišnice in za omogočanje samostojnega življenja.

Razvijamo mobilno službo za osebe po pridobljenih možganskih poškodbah.

Razvijamo program Inkluzivnega vseživljenskega učenja za osebe po pridobljenih možganskih poškodbah.

Pripravljamo program bivanja v stanovanjskih skupinah za najtežje poškodovane za širše področje Ljubljane.

Hladilniška pot 34,1000 Ljubljana, Tel.:01 5471 760 in 041 752 397, e-mail: info@zavod-zarja.si

 Davčna številka: 10170804, Matična številka: 5816432, TR: 02013 0018213703

Oglejte si spletno stran http://www.zavod-zarja.si

 

Po zakonu o dohodnini lahko vsi davčni zavezanci do 0,5% davka na svojo dohodnino odslej namenite tudi Zavodu Zarja.