Ustanovitev turističnega društva Zalog


Turistično društvo Zalog

V prostorih Društva upokojencev se je dne 26.5.1998 zbrala skupina krajanov in na predlog pripravljalnega odbora ustanovila Turistično društvo Zalog. Sprejeta so bila Pravila društva (predhodni akt današnjega Statuta TD Zalog)  ter sklep o ustanovitvi društva.

Izvoljeni so bili tudi člani društva v takratni upravni in nadzorni odbor.

Člani takratnega upravnega odbora so bili:

Pograjc Martin, predsednik

Zore Franc, tajnik

Škofljanec Miha, blagajnik

Koprivšek Marija, članica

Dimnik Janez, član

Živkovič Vukosav, član

Na ustanovni seji so sprejeli tudi sklep o ustanovitvi različnih sekcij, ki naj bi skrbele za delovanje društva.

 

Imenovani so bili naslednji vodje sekcij:

Matjažič Stane, vodja sekcije za stike z javnostjo

Mirkov Milan, vodja sekcije za hortikulturo

Klavs Jolanda, vodja sekcije za domačo obrt in spominkarstvo

Bizjan Milan, vodja sekcije za kmečki turizem

Gerlica Slavko, vodja sekcije za zgodovino

Vlahovič Andrija, vodja sekcije za povezavo športa

Kocjančič Sašo, vodja sekcije za vodne športe

Bizjan Martin, vodja sekcije za kulturne dejavnosti

Dečman Anton ,vodja sekcije za pohodništvo

Želeli so ustanoviti tudi sekcije za čebelarstvo in kolesarjenje, vendar do tega dne še ni uspelo pridobiti vodje sekcij.

 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:

Lasan Bernarda

Rus Franc

Vrečar Milan

 

Dosedanji predsedniki TD Zalog

Martin Pograjc  od 1998 do 2002

Terezija Škrlj  od 2002 do 2004

Martina Jeriha Gregorič  od 2004 do 2007

Dušan Levičnik  od 2007 dalje