Ustvarjalci spletne strani TD Zalog


Odločitev o izdelavi spletne strani je sprejel IO TD Zalog na eni od rednih sej.


Tekst

         arhiv TD Zalog

         povzetki dogodkov in poročil

         Dušan Levičnik

         Sašo Kocjančič

         Milan Mirkov

         Jelka Jalovec

 

Fotografije:

         arhiv TD Zalog

         Sašo Kocjančič

         Milan Vrečar

         Maja Mirkov

         Dušan Levičnik

         Franc Medvešek

         Boris Erman

         Jelka Jalovec

         Martin Cimerman

         Jure Grilc

         Dejan Vrečar


 

Obvestila TD Zalog:

        Vsa do sedaj izdana Obvestila TD Zalog so v celoti objavljena v rubriki Obvestila.

 

Video

           Boris Erman

           Sašo Kocjančič

 

elektronska pošta TD Zalog:     info@td-zalog.si